Vanliga MC-olyckor

Det finns få saker som är så frigörande som att åka motorcykel. Tänk att åka landet runt själv eller med vänner, och känna vinden runt kroppen. Motorcykeln är ett fordon som blir allt mer populärt på vägarna, men i takt med detta blir också olyckor med just dessa fordon allt mer vanliga. Det vanligaste är att man kör omkull med motorcykeln eller att man blir påkörd av ett större fordon. Skadorna handlar ofta om skrapsår och benbrott, men också allvarligare skador som nackskador eller till och med dödsfall inträffar. Som motorcykelförare är men betydligt mindre skyddad än som bilförare och det gör att man lättare utsätts för olika former av skador. En hjälm och annan skyddsutrustning hjälper till viss del men om man rullar på asfalt eller utsätts för hög värme skyddar inte ens det tuffaste läder. Skyddskläderna ger heller inte skydd mot vassa föremål eller liknande som en motorcykelförare kan råka träffa vid en olycka.

Var är olyckorna vanligast?

De allra flesta olyckorna sker faktiskt på småvägarna och det är också vanligast att motorcykelförare dör på småvägarna. Att olyckorna är fler på dessa vägar kan bero på att många motorcykelförare ökar farten på dessa vägar eftersom det är mindre risk att stöta på annan trafik eller poliser. Dessa vägar kan dock vara av varierande kvalitet och de kan snabbt försämras. Det kan dyka upp ett hål i vägen och om motorcykeln har hög fart kan det vara svårt att köra runt hålet. Om framhjulet åker ner kan motorcykeln tippa framåt och då kasta av föraren. Småvägar kan också svänga hastigt och känner man inte till det kan man lätt ha för hög fart in i en kurva. Småvägar kantas ofta av träd och att med en motorcykel kana rakt in ett sådant kan få dödlig utgång. På småvägar kan det dessutom också ligga lite grus och småsten. Däcken kan mycket lätt tappa fästet i dessa och då kan föraren lätt tappa kontrollen över motorcykeln. Det finns alltså en hel del olycksrisker.

Nackdelar med motorcykeln

Visst finns det många fördelar med motorcyklar. De tar sig fram snabbt och lätt. Dessutom är det betydligt behagligare att åka motorcykel än bil mitt i sommaren. I jobbet är motorcykeln dock inte speciellt effektiv. Då är de ofta bra med en tjänstebil. På fritiden kan dock en motorcykel vara ett bra val, i alla fall sommartid. På vintern är det i stort sett alltid ett krav att man har en bil om man inte bor där det finns bra förbindelser med kollektivtrafiken. En annan nackdel är också den stora skaderisken och att man åker så pass oskyddat. En motorcykel är heller inte speciellt lämplig att skjutsa barn på, då deras kroppar tål betydligt mindre än en vuxen. Om man vill åka motorcykel gäller det att ha rätt kläder på sig och att anpassa hastigheten efter vägen. Man måste också hålla koll på trafiken runt omkring så att risken att bli påkörd minskar.

bezel